Käyttöehdot

Laatimispäivä 02.02.2022

Palautteen antaminen järjestelmän kautta on maksutonta.

Palautepalvelussa kuntalainen voi antaa palautetta omalla nimellään tai jättämällä myös yhteystiedot. Ennen palautteen lähetystä on myös nämä käyttöehdot hyväksyttävä.

Annetut palautteet tulevat näkyviin palautepalveluun, mikäli palautteen antaja ja toimihenkilö (palautekäsittelijä) ovat molemmat hyväksyneet julkaisun. Palautekäsittelijällä on oikeus muokata palautetta.

Palvelun tarjoaja ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun tarjoaja ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

Palautteen antajan vastuu

Palautepalvelun käytössä on noudatettava hyviä tapoja ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jokainen on vastuussa omista kirjoituksistaan ja niiden sisällöstä. Käyttäjä vastaa itse oman päätelaitteensa tietoturvasta sekä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Palautetta antaessa tulee muistaa, että palaute ei saa sisältää arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia, terveystietoja tai toisten henkilöiden nimiä luvatta. Jokainen vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön nimen väärinkäyttämisestä.

Mikäli palautteen antaja toimittaa liitetiedostoja, hänellä täytyy olla kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Palvelun ylläpitäjällä on liitetiedostoina lähetetyn materiaalin käyttöoikeus.

Asiattomia viestejä, jotka eivät liity palautteen aiheeseen, henkilötietoja sisältävät viestit tai Suomen lainsäädännössä lainvastaisiksi määriteltävät viestit poistetaan palautekäsittelijän toimesta. Palvelun lainvastaisesta käytöstä voidaan myös tehdä tarvittaessa poliisille tutkintapyyntö.

Lainvastainen viesti esimerkiksi:
• loukkaa toisen kunniaa
• levittää toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
• levittää salassa pidettäviä tietoja
• kiihottaa kansanryhmää vastaan
• yllyttää rikokseen

Asiaton viesti voidaan poistaa tai sitä voidaan muokata. Viestin asiattomuus tai aiheeseen liittymättömyys ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Asiaton viesti esimerkiksi:
• sisältää kiroilua tai alatyylisiä ilmaisuja
• linkittää internet-aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
• ei liity keskustelun kohteena olevaan aiheeseen
• ei ole välttämättä lainvastainen, mutta on jotain henkilöä tai henkilöryhmää loukkaava
• sisältää kaupallisia viestejä
• sisältää toisen yksityishenkilön henkilö- tai yhteystietoja.